Όροι Χρήσεως

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 

Ιδιοκτήτης της παρούσης ιστοσελίδος «www.Gimnastirio.gr» είναι ο διακεκριμένος όμιλος στο χώρο των διαφημιστικών υπηρεσιών Master Digital. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται ως μέσο προβολής, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων επιχειρηματιών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι προαναφερθείσες αυτές τιμές έχουν συγκεκριμένη χρονικά ισχύ και ποσότητα, και προϋποθέτουν απαραιτήτως τη συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού αγορών. Στο χρήστη της παρούσης ιστοσελίδος παρέχεται η δυνατότητα αγοράς, μέσω αυτής, από τον εκάστοτε επιχειρηματία τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στην εκάστοτε ειδική εκπτωτική τιμή, αυστηρά και μόνο υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα:

 

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η περαιτέρω χρήση και πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει την από μέρους σας ρητή και κατηγορηματική αποδοχή των όρων αυτών.

 

Α. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται χάριν συντομίας διάφοροι όροι, οι οποίοι έχουν τις εξής έννοιες:

  1. Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα «Gimnastirio.gr».
  2. Ιδιοκτήτης: Ο ιδιοκτήτης της παρούσης ιστοσελίδος «www.Gimnastirio.gr» είναι ο διακεκριμένος όμιλος στο χώρο των διαφημιστικών υπηρεσιών, Master Digital.
  3. Επιχειρηματίας: Κάθε τρίτος επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση ή εμπορική εταιρία οποιασδήποτε μορφής) που κάνει χρήση της παρούσης ιστοσελίδος για προώθηση και πώληση στους χρήστες αυτής, προϊόντα ή υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές.
  4. Προϊόν/υπηρεσία: Κάθε προϊόν ή υπηρεσία που ο επιχειρηματίας προωθεί και πωλεί μέσω της παρούσης ιστοσελίδος σε ειδική εκπτωτική τιμή.
  5. Προσφορά: Κάθε προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων επιχειρηματιών, η οποία μέσω της παρούσης ιστοσελίδος διαφημίζεται, προωθείται και είναι διαθέσιμη προς αγορά.
  6. Αγοραστής: Κάθε χρήστης της παρούσης ιστοσελίδος που συμμετέχει επιτυχώς σε αγορά προσφοράς που διαφημίζεται σε αυτή.
  7. Κουπόνι: Το έγγραφο που διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της παρούσης ιστοσελίδος στον αγοραστή μιας προσφοράς και μετά τη λήξη αυτής, και του οποίου η χρήση και εξαργύρωση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στον αγοραστή ή σε οποιοδήποτε έχει χρήσει εκείνος δικαιούχο. Προκειμένου ο αγοραστής να δεχθεί το προϊόν ή την υπηρεσία που δικαιούται, είναι αναγκαίο να παρουσιάσει το κουπόνι στον επιχειρηματία και μαζί με την ένδειξη κάποιου δημοσίου εγγράφου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο) να γίνει η απαραίτητη ταυτοπροσωπία.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 

  1. ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Κάθε χρήστης της παρούσης ιστοσελίδος υποχρεούται να έχει συμπληρώσει τα 18 (δεκαοκτώ) έτη ζωής.

 

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 

Ο ιδιοκτήτης της παρούσης ιστοσελίδος, προβάλλει, διαφημίζει και προωθεί, προϊόντα και υπηρεσίες του επιχειρηματία σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι τελευταίες έχουν ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα, όπως αυτά προκαθορίζονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προσφοράς. Ο ιδιοκτήτης έχει, αποκλειστικά και μόνο, το ρόλο του τρίτου διαμεσολαβητή-διαφημιστή των προϊόντων και υπηρεσιών του επιχειρηματία και σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του πωλητή.

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 

Ι. Η συμμετοχή του χρήστη στις προσφορές της παρούσης ιστοσελίδος γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ο χρήστης γίνεται μέλος στην παρούσα ιστοσελίδα συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην ειδική φόρμα εγγραφής μέλους. Για να αγοράσει την προσφορά, ο χρήστης συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία αγοράς της εκάστοτε αγοράς, την ειδική φόρμα, όπως και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, και στη συνέχεια πατά πάνω στο κουμπί «Ολοκλήρωση αγοράς», ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία του. Ακολούθως, δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη το χρηματικό ποσό που αναλογεί στην αξία του κουπονιού της προφοράς που μόλις αγόρασε. Το ποσό αυτό δεσμεύεται από τον ιδιοκτήτη για λογαριασμό του επιχειρηματία. Η οριστική χρέωση του προαναφερθέντος ποσού στην πιστωτική κάρτα του χρήστη γίνεται μετά τη λήξη της ενεργοποιημένης προσφοράς. Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται βάσει των ειδικών όρων που αναρτώνται στην εκάστοτε προσφορά, μετά τις 12μ.μ. της τελευταίας ημέρας αναρτήσεως της προσφοράς στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

ΙΙ. Η διάρκεια αναρτήσεως κάθε προσφοράς καθώς και ο ελάχιστος αριθμός αγορών που απαιτούνται για την ενεργοποίησή της, αναγράφονται στα ειδικά στοιχεία κάθε προσφοράς και γνωστοποιούνται στο χρήστη προτού αυτός ξεκινήσει τη συμμετοχή του στην προσφορά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω της παρούσης ιστοσελίδος, να πληροφορείται ανά πάσα στιγμή το θελήσει τόσο το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προσφοράς, όσο και τον απομένον αριθμό των αγορών που χρειάζονται για την ενεργοποίηση της προσφοράς.

 

ΙΙΙ. Σε κάθε χρήστη δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε προσφορά της παρούσης ιστοσελίδος και για λογαριασμό τρίτων προσώπων (συγγενών, φίλων κ.τ.λ.), συμπληρώνοντας τα στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο και e-mail) στα αντίστοιχα πεδία αγοράς της εκάστοτε προσφοράς και χρησιμοποιώντας κατά τον προαναφερθέντα τρόπο τη δική του πιστωτική κάρτα. Ο μέγιστος αριθμός τρίτων προσώπων για λογαριασμό των οποίων δύναται να συμμετάσχει κάθε χρήστης της παρούσης ιστοσελίδος, καθορίζεται ξεχωριστά για έκαστη προσφορά. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό προσώπων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση κάθε προσφοράς, και με το πέρας της ενεργοποίησής της θεωρούνται και αυτοί αγοραστές.

 

IV. Με τη λήξη της ενεργοποιημένης προσφοράς, ο ιδιοκτήτης ενεργώντας για λογαριασμό του επιχειρηματία, δίνει εντολή για την οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη-αγοραστή για το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της προσφοράς. Κατόπιν, διαθέτει στους, επιτυχώς συμμετέχοντες στην προσφορά, χρήστες τα κουπόνια που αντιστοιχούν για τη συγκεκριμένη προσφορά. Τα κουπόνια αυτά αποστέλλονται μέσω της παρούσης ιστοσελίδος ηλεκτρονικά στη σελίδα του προφίλ κάθε αγοραστή, μαζί με οδηγίες για τη λήψη τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει, μετά τη λήξη της ενεργοποιημένης προσφοράς και την οριστική χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Η απόδειξη στην οποία περιέχεται η αξία του κουπονιού εκδίδεται απευθείας από τον επιχειρηματία προς τον αγοραστή κατά την εμφάνιση του κουπονιού προς εξαργύρωση.

 

V. Το κουπόνι διατίθεται αποκλειστικά και μόνο προς χρήση του αγοραστή, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι την ημερομηνία λήξεώς του, η οποία αναφέρεται στους όρους της προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του κουπονιού.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

 

Ι. Την επομένη ημέρα της ημέρας λήξεως της ενεργοποιημένης προσφοράς, ο ιδιοκτήτης αποστέλλει στον επιχειρηματία κατάλογο που περιέχει τα ονόματα των αγοραστών/κατόχων των κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε κουπονιού, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κουπόνι. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να  πωλεί τα προϊόντα του ή να παρέχει τις υπηρεσίες του προσηκόντως και αμελλητί και υπό τους όρους της προσφοράς στους αγοραστές/κατόχους των κουπονιών των οποίων τα ονόματα περιέχονται στον ανωτέρω κατάλογο. Από την πλευρά του ο αγοραστής, προκειμένου να λάβει το παρεχόμενο προϊόν ή να δεχθεί την παρεχομένη υπηρεσία, υποχρεούται να εμφανίζει προσηκόντως το αντίστοιχο κουπόνι στον επιχειρηματία. Δηλαδή, ο αγοραστής πρέπει να επιδεικνύει το κουπόνι του στον επιχειρηματία, ώστε να επαληθευθεί ο κωδικός του κουπονιού, καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ώστε να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του. Ο επιχειρηματίας εκδίδει και παραδίδει στον αγοραστή την απόδειξη αγοράς που αντιστοιχεί σε ολόκληρο ποσόν που αναγράφεται στο κουπόνι.

 

ΙΙ. Ο ιδιοκτήτης πληροφορείται τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών αποκλειστικά και μόνο από τους επιχειρηματίες, και ανακοινώνει στην παρούσα ιστοσελίδα τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών αποκλειστικά και μόνο βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από τους επιχειρηματίες. Κατά συνέπεια, ο ιδιοκτήτης δεν έχει έναντι του αγοραστή απολύτως ουδεμία ευθύνη δια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εκάστοτε προσφοράς της παρούσης ιστοσελίδος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρηματιών, για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα αυτών, για τον τρόπο και χρόνο παροχής αυτών στους αγοραστές, για τυχόν άρνηση του επιχειρηματία να παράσχει στους αγοραστές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του κ.τ.λ. Υπεύθυνος έναντι του αγοραστή δια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κάθε προσφοράς της παρούσης ιστοσελίδος είναι αποκλειστικά και μόνο ο επιχειρηματίας, και ο αγοραστής θα στρέφεται αποκλειστικά και μόνο κατά αυτού.

 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της ενεργοποιημένης προσφοράς ο επιχειρηματίας αδυνατεί για οποιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο να παράσχει στους αγοραστές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, ο ιδιοκτήτης δεν έχει απολύτως ουδεμία ευθύνη έναντι του αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να στραφεί αποκλειστικά και μόνο κατά του επιχειρηματία, ώστε αυτός να του επιστρέψει το καταβληθέν χρηματικό ποσόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι:

–  Αν ο επιχειρηματίας είναι φυσικό πρόσωπο, ο θάνατος, η αφάνεια, η δικαιοπρακτική ανικανότητά του, και η θέση του σε καθεστώς πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως, καθώς και πάσα περίπτωση ανωτέρας βίας.

– Αν ο επιχειρηματίας είναι εταιρία, η λύση της και η θέση της σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως, καθώς και πάσα περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 10 του Ν.2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ο αγοραστής δικαιούται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της ενεργοποιημένης προσφοράς να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση πωλήσεως του προϊόντος ή υπηρεσίας, δια εγγράφου κοινοποιήσεως του σχετικού αιτήματός του στον ιδιοκτήτη, μέσω αποστολής e-mail, στην φόρμα επικοινωνίας της παρούσης ιστοσελίδος. Ακολούθως, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη και του αγοραστή, ο ιδιοκτήτης θα επιστρέψει στον αγοραστή το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού, ενώ ο αγοραστής θα επιστρέψει στον ιδιοκτήτη το κουπόνι, το οποίο κατόπιν θα ακυρωθεί. Μετά την πάροδο της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής δεν δικαιούται πλέον υπαναχωρήσεως και ο ιδιοκτήτης δεν έχει πλέον ουδεμία συναφή υποχρέωση προς τον αγοραστή.

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Ι. Σχετικά με τις υπηρεσίες της παρούσης ιστοσελίδος, εφαρμόζεται για τον ιδιοκτήτη, τον αγοραστή και τον επιχειρηματία το Ελληνικό Δίκαιο (Ν. Ν.2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή) όπως αυτός ισχύει σήμερα κ.τ.λ.

 

ΙΙ. Κάθε διαφορά, άμεση η έμμεση, που τυχόν θα προκύψει από την χρήση της παρούσης ιστοσελίδος, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των  Δικαστηρίων των Αθηνών.