Προσωπικό Απόρρητο

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα MrDeal.gr είναι εντελώς ελεύθερη για τον οποιοδήποτε χρήστη χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει κάποιο προσωπικό δεδομένο. Παρόλα αυτά, προκειμένου ο συνδρομητής να έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκάστοτε προσφορά αλλά και επικοινωνίας με το MrDeal.gr ώστε να ενημερώνεται για νέες προσφορές, θα ζητηθεί από τον επισκέπτη να δηλώσει προσωπικά στοιχεία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.τ.λ.). Τα δεδομένα αυτά, σε οποιαδήποτε σελίδα ή υπηρεσία δηλωθούν, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/1997 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Οι πληροφορίες που ζητάμε σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει μια ενημέρωση στο e-mail του για νέες προσφορές, είναι το ονοματεπώνυμό του και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Γενικά, ζητάμε μόνο τις απαραίτητες για εμάς πληροφορίες ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας.

Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια το προσωπικό απόρρητο του χρήστη, διασφαλίζοντας και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια των υπηρεσιών μας.

Τα στοιχεία των συναλλαγών κοινοποιούνται μόνο στην περίπτωση εγγραφής και εξουσιοδότησης του χρήστη ή κατόπιν νόμιμου αιτήματος δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο συνδρομητής δύναται να ζητήσει εγγράφως οποιαδήποτε προσωπικά του στοιχεία.

Συναίνεση Χρήστη

Ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή σε οποιοδήποτε site της εταιρείας Master Digital με σκοπό:

Tην εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες/συνδρομητές του,

Την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή,

Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/συνδρομητή αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,

Την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. από όλα τα site της εταιρείας Master Digital, (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),

Tην εύρυθμη λειτουργία του site,

Kάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.